Matalakontrastisten näöntarkkuustestien käyttö:

Mittaus on täsmälleen samanlainen kuin näöntarkkuuden mittaaminen korkeilla kontrasteilla, eli mitataan, mikä on pienin kuviokoko, jonka tutkittava näkee. Kynnysarvo on se rivi, jolta vähintään kolme viidestä testikuviosta nähdään oikein. 2,5%:n taulu on usein käytännöllisin, jos aikaa on vain yhden mittauksen tekemiseen. Tämä mittauspiste on riittävän kaukana näöntarkkuusarvosta, joten laskevan osan paikka tulee määritellyksi tarkasti. Vaikeasti heikkonäköisiä tutkittaessa taulun on oltava hyvin lähellä tutkittavaa samoin kuin näöntarkkuutta mitatattaessa.

Mittauksen aikana tutkittavalta kysytään kunkin rivin ensimmäinen tai viimeinen kuvio kunnes tutkittava vastaa väärin. Silloin kysytään edellisen rivin kaikki kuviot. Jos tutkittava näkee 2,5%:n taulusta yhden kuvion väärin 0.3-riviltä, kirjoitetaan testitulos esimerkiksi: 2,5%: 0.3 (-1).

Pieneen valolaatikkoon sopivia matalakontrastisia testitauluja ovat LEA-numero, LEA-symbolitaulut 25%, 10%, 5%, 2,5% ja 1,25% kontrastitasoilla.

Kontrastiherkkyysmittauksien tulos merkitään sille kontrastitasolle, jota mittauksissa on käytetty, tässä tapauksessa 2,5% ja 1,25% tasolle, jolta etsitään saatu näöntarkkuusarvo A' 1,2% ja B' 2,5% tasolla. Jos henkilön näöntarkkuus on 1.0 (X), pisteiden A', B' ja X kautta kulkeva viiva kuvaa kontrastiherkkyyskäyrän laskevaa osaa. Tulos voidaan kirjata myös: 2,5%: 0.4; 1,25%: 0.2.

Tätä samaa kuvaajaa voidaan käyttää, jos mittaus on tehty testillä, jossa on vain yksi kuviokoko. Silloin oikeiden vastausten määrää vastaava luku löytyy kuvaajan vasemmasta laidasta ja käytetty etäisyys kuvaajan yläreunasta. Tässä tapauksessa tulos olisi ollut 20 oikeaa vastausta neljän metrin etäisyydeltä ja 25 oikeaa vastausta kahden metrin etäisyydeltä, kun käytössä oli 9.5M-kuviokoko.

Silloin, kun kontrastiherkkyys mitataan sekä kuvioilla että juovastoilla, on mielenkiintoista nähdä, mikä näiden kahden testin tulosten välinen ero on. Testien valaistuksen täytyy olla hyvin samanlainen, muuten tulokset eivät ole vertailukelpoisia.


EdellinenIndexSeuraava

[ Ohjesivu I Lasten näkötestit I LEA-näkötestistö ]

Viimeksi päivitetty