Näön arviointi

Lasten ja aikuisten näköä joudutaan arvioimaan useita kertoja sekä terveystarkastusten, että sairauksien hoidon yhteydessä. Eniten tutkimuksia on varhaislapsuudessa ja hyvin iäkkäiden henkilöiden terveystarkastuksissa. Tähän osioon on koottu lasten näön tutkimiseen liittyviä tekstejä, joita voidaan käyttää sekä ammattihenkilöiden koulutuksessa että lasten vanhempien informaationa.

Toiminnallisen näön tutkiminen on tärkeä osa sekä varhaiskuntoutusta että erityisopetusta. Sitä on kehitetty viime vuosina useissa Euroopan maissa, jotta näkövammaisten lasten opetuksessa osattaisiin ottaa huomioon näön poikkeavuus mahdollisimman tarkkaan.

Osa I Osa II Osa III

Neuvolaikäisten lasten seurannasta on kokoelma videoita osiossa Näön seuranta neuvolaiässä.

Näkötoimintojen seuranta neuvolassa -teksti on kirjoitettu jo 80-luvulla, mutta asiat eivät ole olennaisesti muuttuneet. Lasten näkö kehittyy hyvin samalla tavoin kuin aikaisemmin ja samalla tavoin kaikissa kulttuureissa. Näön käyttöä voidaan kehittää jo hyvin aikaisin kommunikoimalla ja leikkimällä lapsen kanssa.

Lapsen näön tutkiminen ja havainnoiminen monivammaisten lasten varhaiskuntoutuksessa sisältää myös perustietoa lapsen näköjärjestelmän kehittymisestä.

Neuvolaikäisten lasten näön kehittymisen seurannassa pyrkimyksenä on löytää kehitystä häiritsevät poikkeamat mahdollisimman aikaisin,

  • kaihi heti syntymän jälkeen tai niin pian kuin se on ilmaantunut; tästä syystä esim. punaheijaste tutkitaan jokaisen lääkärintarkastuksen aikana neuvolassa,
  • lapsen silmien kokoon kiinnitetään huomiota varhaisen glaukooman diagnostisoimiseksi ja
  • peittokokeella etsitään lapsia, joiden toinen silmä mahdollisesti on 'laiska silmä'.
  • peittokokeella ja mustuaisten valorefleksillä yritetään havaita pienikulmaiset karsastukset.

Koulujen näönhuolto on laaja kokonaisuus, jonka ohjeisto kattaa kaikki koululaiset, myös eri tavoin vammaiset lapset.

Jos lapsella on kommunikaatiovaikeuksia ja kommunikaatiossa käytetään kuvia, niiden valinnassa tulee ottaa huomioon lapsen näkökyky: Miten lapsi näkee kommunikointikuvansa?

Miten luodaan optimaaliset olosuhteet näönkäytölle?