Neuvola ja koulu

Tälle sivulle on kerätty erityisesti näön seulontatutkimuksiin liittyviä luentoja. Neuvolan Menetelmäkäsikirjaan liittyvät luennot ovat myös www.thl.fi/kasvunkumppanit -sivustolla.

 

1. THL Menetelmäkäsikirjan Näkö - luennon diat ja muutama lisädia

2. Näkötoimintojen seuranta neuvolassa - teksti ja diat

3. Näkö lastenneuvolatyössä - luento ja luentodiat, 1985-2007

4. Näön seuranta neuvolaiässä, video-osio

5. Lähinäöntarkkuuden mittaaminen

5b. Lisäys lähinäön tutkimiseen

6. Karsastus ja peittokoe

7. Lasten näön tutkimiseen tutustuminen, videot

8. Hoitolasit - Sangat ja linssit

9. Lapsen näön tutkiminen ja havainnoiminen


Koulujen näönhuolto, Helsingin terveydenhoitajien moniste, päivitettävänä jo syksyllä 2012, muttei ole ehditty

Koulujen näönhuolto - luento ja luentodiat päivitettävänä

Palautteita tilapäisopetuksen jaksoilta

Mitä luokanopettajan tulee tietää näkövammaisen oppilaan näöstä? ICEVI 2002


Käyttöohjeet LEA-testeille


Viimeksi päivitetty