LEA-Testin toiminta keskittyy neljälle osa-alueelle:
  • näkötestien kehittämiseen
  • näön arviointimenetelmien kehittämiseen
  • näönkuntoutustyöryhmien ja varhaiskuntoutustyöryhmien sekä työterveyshenkilökunnan jatkokoulutukseen.
  • erityisesti lasten näköä koskevan informaation tuottamiseen lasten vanhemmille

Sisältö:

Silmät ja näkeminen
Lukijalle (v.1981)
Silmän rakenne
Kovakalvo ja sarveiskalvo
Värikalvo ja sädekehä
Mykiö
Lasiainen
Verkkokalvo
Suonikalvo
Näköhermo
Luomien ja kyynelteiden rakenne
Kyyneltiet
Kyynelkerros ja sen häiriöt
Silmää ympäröivät kudokset
Silmää liikuttavat lihakset
Nenän sivuontelot
Silmän pinnan sairaudet
Sarveiskalvon tulehdukset ja vammat
Sidekalvon tulehdus ja sidekalvon alainen vuoto
Allerginen sidekalvoreaktio
Äkilliset limakalvoturvotukset
Silmien hierominen
Glaukoomat
Silmänpaine ja sen säätely
Vuorokausikäyrä
Näkökenttätutkimus
Etukammiokulman tähystys (gonioskopia)
Silmänpainelääkkeet
Paineleikkaukset
Varhainen diagnoosi tärkeä
Sulkukulmaglaukooma
Harmaakaihi
Harmaakaihen "kypsyminen"
Harmaakaihileikkaus
Kaihilasit
Harmaakaihen lääkehoito
Tarkan näön alueen rappeutuminen
Periytyvät verkkokalvon rappeutumissairaudet
Värikalvon tulehdus
Diabetes
Mykiömuutokset
Verkkokalvomuutokset
Näön äkillinen heikkeneminen
Valkoisesta kepistä hyötyä tilapäisissä näkövammoissa
Valopolttohoito
Diabeteksen tasapaino
Verkkokalvon verenkiertohäiriöt
Silmälääkärin vastaanotolla
Silmälääkärissä käynti ei suojaa sairastumiselta
Milloin on kiire silmälääkäriin?
Milloin silmälääkäriin, milloin optikolle?
Ensiaputoimet, jotka jokaisen tulisi osata
Näkeminen
Näöntarkkuus
Näkökenttä
Kontrastiherkkyys
Mukautuminen eri valaistusoloihin
Värinäkö
Yhteisnäkö (binokulariteetti) ja kolmiulotteinen näkö (stereonäkö)
Silmien liikkeiden säätely ja sen häiriöt
Johtava silmä
Lapsen näkö ja sen kehitys
Lapsen näön tarkkaileminen kotona
Silmien ja näön kehitys kouluiässä
Päänsärky ja silmälasit
Suhtautuminen silmälaseihin
Lasten silmätapaturmat
Lukivaikeudet
Taittovirheet
Kaukotaittoisuus
Likitaittoisuus
Hajataittoisuus eli monitaittoisuus
Epäsäännölliset taittovirheet
Silmien ja näön vanheneminen
Ikänäkö
Verkkokalvon muutokset
Kontrastiherkkyyden muutokset
Näön käytön vaikeutuminen
Silmälasit
Silmälasiresepti
Sankojen ja linssien koko
Linssien rakenteen vaikutus näkemiseen
Lukulasit
Kaksi-, kolmi- ja moniteholasit
Silmälasien värjäys
Piilolasit
Vahvat lukulasit, suurennuslasit, käsikiikarit, valaisimet
Vahvat lukulasit
Suurennuslasit
Käsikiikarit
Valaisimet
Näkövammaisen kuntoutus
Monivammaiset näkövammaiset
Näkötestit
Lasten näkötestit
Näöntarkkuustestit lähi- ja kaukonäön tutkimiseen
Näkötoimintojen seuranta neuvolassa
LEA Palapelillä harjoitteleminen
Näköni on tärkeä!
Mitä minä näen: Näönkehityksen virstanpylväät 1. ja 2. ikävuoden aikana
Miksi lapsen näköä pitää tutkia
"Riskilapset"
LEA Palapelin käyttöohje
Kuvakäsite
Silmän peittäminen
Jannen leikit LEA Palapelillä
Juovastonäöntarkkuustestit
Kontrastiherkkyystestit
Näkökenttätestit
Värinäkötestit
Visuaalisen adaptaation eli mukautumisen testit
Silmien liikkeitä ja akkomodaatiota mittaavat testit
Visuaalista hahmottamista mittaavat testit
Näköradat
Näkötoimintojen seuranta neuvolassa
Käyttöohjeet LEA-testeille
LEA symbolitestit
Yleistä näkötesteistä
LEA SYMBOLS® kaukonäöntarkkuustesti
LEA SYMBOLS® yksittäisten kuvioiden testi
LEA SYMBOLS® 5 symbolin ryhmänä
LEA SYMBOLS® lähitestit
LEA SYMBOLS® Dominopeli
LEA Palapeli symbolirivejä (3 metrin taulu)
LEA SYMBOLS® pelikortit
LEA SYMBOLS® yksittäiset kuviokortit
LEA SYMBOLS® testi heikkonäköisille (Colenbrander)
LEA NUMBERS®
LEA NUMBERS® EDTRS-tyyppinen taulu
LEA NUMBERS® lähinäkötesti
LEA NUMBERS® pieni lähitesti
LEA NUMBERS® 15 rivin kokoon taittuva 3 metrin testi
LEA NUMBERS® 3 metrin valaistu taulu
LEA NUMBERS® 4 metrin valaistu taulu
LEA NUMBERS® numerotesti heikkonäköisille (Colenbrander)
Kontrastiherkkyystestit
Yleistä kontrastiherkkyydestä
Kontrastiherkkyys
Kontrasti
Valaistus
Kontrastiherkkyyden mittaaminen
Matalakontrastisten näöntarkkuustestien käyttö
Mittaus käyttäen 9.5M- tai 3M-symbolitauluja
Kontrastiherkkyyden normaalialue
Kontrastiherkkyysmuutosten tyypit
Matalampi näöntarkkuus saattaa merkitä parempaa näköä
Hiding Heidi -testi kommunikaationäön mittaamiseksi
LEA SYMBOLS® viiden sivun matalakontrastiset testit
LEA SYMBOLS® kahden sivun kontrastiherkkyystesti (9.5M & 3M)
LEA SYMBOLS® 2,5 % kontrastitesti
LEA NUMBERS® 2,5 % kontrastitesti
Värinäkötestit
Kvantitatiivinen värinäkötesti (16 nappulaa)
Testaajalle
Värinäkö
Värinäön tutkiminen
Kvantitatiivisen värinäkötestin (16 nappulaa) käyttöohje
Kvantitatiivisen värinäkötestin tulosten tulkitseminen
Vastauskaavakkeen käyttö
Kognitiiviset testit
Yleistä LEA-Testin kognitiivisista testeistä
Heidi Fiksaatiokuvat
LEA Gratings juovastonäöntarkkuustesti
Hiding Heidi kontrastiherkkyystesti
Heidin ilme -kortit
LEA Suorakaiteet
LEA Postilaatikko
Adaptaatiotestit
Tappisoluadaptaatiotesti
Paikalliset edustajat
Näön arviointi
Toiminnallisen näön tutkiminen
Osa I Heikkonäköiset koululaiset, joilla ei ole muita vammoja
Osa II Heikkonäköiset monivammaiset lapset
Osa III
Näön seuranta neuvolaiässä (video)
Näkötoimintojen seuranta neuvolassa
Lapsen näön tutkiminen ja havainnoiminen monivammaisten lasten varhaiskuntoutuksessa
Koulujen näönhuolto
1. Kouluikäisen lapsen näkö
2. Näköseulat
3. Tavallisimmat näköön liittyvät vaivat
4. Lukilapset
5. Näkövammaiset koululaiset
6. Silmiin ja näköön liittyvä terveyskasvatus
Loppusanat
Näön stimulointi
Videoita näön stimuloinnista
Neuvola & koulu
Näön seuranta neuvolaiässä
Näkötoimintojen seuranta neuvolassa - teksti
Näkö lastenneuvolatyössä - luento ja luentodiat
Näön testauksen harjoittelu
Koulujen näönhuolto
Koulujen näönhuolto - luento ja luentodiat
Palautteita tilapäisopetuksen jaksoilta
Palaute 1
Palaute 2
Mitä luokanopettajan tulee tietää näkövammaisen oppilaan näöstä?
Työnäkö
Työikäisten näönhuolto
Työnäkeminen ja sen tutkiminen
Liikennenäkö
Silmätapaturmat
Milloin erityistyölasit?
Silmälasien erityispiirteistä
Toimistotyöntekijän työtilanteen arviointi silmälasien suunnittelua varten
Työhön liittyvät silmien allergiset reaktiot
Ajatuksiani työnäöstä
Vanhemmille
Minun näköni on tärkeä
Näön seuranta neuvolaiässä
Näön testauksen harjoittelu
Sairaan tai vammaisen lapsen hoitotuki
Monivammaisen vauvan ja lapsen näkö
Näön stimulointi
Koulujen näönhuolto
Silmät & näkeminen
Pelit
Väritestipeli
LEA Palapeli
Uutta
Litterature references