Innehållet:

Syntest
Testinstruktioner
LEA SYMBOLS® synskärpetest
Allmänt om synskärpetest
LEA PUSSEL
LEA SYMBOLS® spelkort
LEA SYMBOLS® DOMINO kortlek
LEA SYMBOLS® test med symboler på enstaka kort för avstånd
LEA SYMBOLS® bok med enstaka symboler för avstånd
LEA SYMBOLS® bok med symboler grupperade i en grupp för avstånd
LEA SYMBOLS® närsynskärpetest
LEA SYMBOLS® närsyntest, fickstorlek
LEA SYMBOLS® avståndsynskärpetest (10-raders)
LEA SYMBOLS® avståndsynskärpetest (15-raders)
LEA SYMBOLS® avståndsynskärpetest (12-raders)
LEA SYMBOLS® 4 m test, liten ljuslåda
LEA SYMBOLS® avståndstest (en symbol grubb)

LEA SYMBOLS® symboltavla i EDTRS-format
LEA Numbers synskärpetest
LEA Numbers närsynskärpetest
LEA Numbers avståndsynskärpetest
LEA Numbers test för ljuslådor
LEA Numbers test för gravt synsvaga
LEA kontrastkänslighetstest
Allmänt om kontrastkänslighet
LEA SYMBOLS® lågkontrast test med 5 sidor
LEA Low Contrast Gratings
Hiding Heidi
LEA SYMBOLS® avståndstest, kontrast 1.25%, 2.5%, 5%, 10%, 25%
Visual Field
LEA Flicker Wand
Test för visuell perception
Allmänt om kognitiva synfunktioner
LEA PUSSEL
Heidi Fixationsbild
LEA GRATINGS Randmönstertest
Hiding Heidi
Heidi Expressions uttrycksbilder
LEA Rektanglar
LEA Postlåda
Adaptationstest
Cone Adaptation
Färgseendetest
Färgtest Panel 16
Babys syn
Synbedömning
Tidig habilitering av flerhandikappade barn
LEA-symboltest vid rådgivningsundersökning/BVC
Vad är 'low vision' i barnaåren?
Evaluering av synfunktion hos synsvaga barn
Observation och testning för undersökning av funktionell syn av barn på tidig utvecklingsnivå
Medicinska aspekter på dövblindhet hos barn
Tvärfacklighet i rehabiliteringen av synskadade
Synstimulering
Videosnuttar på synstimulering
Föreläsningar
RP - föreläsning
Kognitiva test II
Ögat & syn
Ögats uppbyggnad
Senhinnan och hornhinnan
Hornhinnetransplantation
Regnbågshinnan och strålkroppen
Linsen
Glaskroppen
Näthinnan
Åderhinnan
Ögonlock ocr tårkanaler
Vävnader kring ögat
Sjukdomar i ögats främre delar
Grönstarr (glaukom)
Akut glaukom
Gråstarr (katarakt)
Näthinnedegeneration
Frågor
Ushers syndrom
Usher-barn i skolåldern
Seende blinda
Diabetes
Regnbågshinneinflammation (irit)
Hos ögonläkaren
När är det bråttom till ögonläkaren?
När till ögonläkaren, när till optikern?
Synen
Synskärpa
Synfältet
Kontrastkänslighet
Adaptation till olika Ijusförhållanden
Färgseende
Samsyn (binokularitet) och tredimensione Utseende (stereoseende)
Ledande öga
Ögonmotorik och dess störningar
Barnets syn och dess utveckling
Hur observerar man barnets syn hemma
Ögon och syn i skolåldern
Huvudvärk och glasögon
Vad skall man tycka om glasögon?
Ögonolyckor
Dyslexi - läs- och skrivsvårigheter
Brytningsfelen
Ögon och syn åldras
Glasögon
Starka läsglasögon, förstoringsglas, handkikare, armatur
Rehabilitering av synskadade
Flerhandikappade synskadade
Spel
Färgtestspel
LEA pussel
Nytt