LEA-test instruktioner
Test nr Test namn
  LEA SYMBOLS® synskärpetest
  Allmänt om synskärpetest
251600
251650
LEA PUSSEL Lea-pussel
252500 LEA SYMBOLS® Spelkort LEA SYMBOLS® spelkort
251500 LEA SYMBOLS® DOMINO kortlek LEA SYMBOLS® DOMINO kortlek
252700 LEA SYMBOLS® test med symboler på enstaka kort för avstånd LEA SYMBOLS® test med symboler på enstaka kort för avstånd
256100 LEA SYMBOLS® testkort 40M and 60M  
250600 LEA SYMBOLS® bok med enstaka symboler för avstånd LEA SYMBOLS® bok med enstaka symboler för avstånd
250700 LEA SYMBOLS® bok med symboler grupperade i en grupp för avstånd LEA SYMBOLS® bok med symboler grupperade i en grupp för avstånd
250800 LEA SYMBOLS® närsynskärpetest LEA SYMBOLS® närsynskärpetest
252000 LEA SYMBOLS® närsynskärpetest för screening LEA SYMBOLS® närsynskärpetest för screening
259900 LEA SYMBOLS® avståndssynskärpetest för screening LEA SYMBOLS® avståndssynskärpetest för screening
250950 LEA SYMBOLS® närsyntest, fickstorlek LEA SYMBOLS® närsyntest, fickstorlek
250250 LEA SYMBOLS® avståndssynskärpetest (10-raders) LEA SYMBOLS® avståndssynskärpetest (10-raders)
250150 LEA SYMBOLS® avståndssynskärpetest (15-raders) LEA SYMBOLS® avståndssynskärpetest (15-raders)
252400 LEA SYMBOLS® avståndssynskärpetest (13-raders) LEA SYMBOLS® avståndssynskärpetest (13-raders)
255100 LEA SYMBOLS® 4 m test, liten ljuslåda LEA SYMBOLS® 4 m test, liten ljuslåda
250400 LEA SYMBOLS® avståndstest (en symbol grubb) LEA SYMBOLS® avståndstest (en symbol grubb)
250300 LEA SYMBOLS® symboltavla i EDTRS-format LEA SYMBOLS® symboltavla i EDTRS-format
258000 LEA SYMBOLS® syntavla för rehabiliteringen LEA SYMBOLS® syntavla för rehabiliteringen
  LEA NUMBERS® synskärpetest
270900
274100
LEA NUMBERS® närsynskärpetest LEA Number närsynskärpetest
271000 LEA NUMBERS® närsynskärpetest LEA Number närsynskärpetest
271100 LEA NUMBERS® avståndssynskärpetest LEA Numbers avståndssynskärpetest
271200 LEA NUMBERS® avståndssynskärpetest LEA Numbers avståndssynskärpetest
271300 LEA NUMBERS® avståndssynskärpetest LEA Numbers avståndssynskärpetest
271400 LEA NUMBERS® 3 m test för ljuslådor LEA Numbers test för ljuslådor
270200 LEA NUMBERS® 4 m test för ljuslådor LEA Numbers test för ljuslådor
272100 LEA NUMBERS® test för gravt synsvaga LEA Numbers test för gravt synsvaga
272400 LEA NUMBERS® testkort 40M and 60M  
274000 LEA NUMBERS® bok med enstaka skifror för avstånd  
Randmönstertest
251300 LEA Randmönstertest LEA Randmönstertest
253300 LEA GRATINGS Randmönstertest Lea Gratings Randmönstertest
253400 LEA Low Conrast Gratings LEA Low Contrast Grating Acuity Test
  LEA kontrastkänslighetstest
  Allmänt om kontrastkänslighet
251100
251200
LEA SYMBOLS® lågkontrast test med 5 sidor LEA SYMBOLS® lågkontrast test med 5 sidor
253500 Hiding Heidi Hiding Heidi
253700-
-254100
LEA SYMBOLS® Avståndstest, kontrast 1.25%, 2.5%, 5%, 10%, 25% LEA Symols Avståndstest, kontrast 1.25%, 2.5%, 5%, 10%, 25%
270400-
-270500
LEA NUMBERS® lågkontrast test med 5 sidor LEA Numbers lågkontrast test med 5 sidor
271500-
-271900
LEA NUMBERS® Avståndstest, kontrast 1.25 %, 2.5 %, 5 %, 10 %, 25 % LEA Numbers Avståndstest, kontrast 1.25 %, 2.5 %, 5 %, 10 %, 25 %
 Visual Field
280000 LEA Flicker Wand LEA Flicker Wand
  Test för visuell perception
  Allmänt om kognitiva synfunktioner
251600
251650
LEA PUSSEL Lea-pussel
253000-
-253100
Heidi Fixationsbild Heidi Fixationsbild
253500 Hiding Heidi Hiding Heidi
254505 Heidi Expressions uttrycksbilder Heidi Expressions uttrycksbilder
254600 LEA Rektanglar LEA Rektanglar
254700 LEA Postlåda LEA Postlåda
  Adaptationstest
252900 Cone Adaptation Cone Adaptation
  Färgseendetest
260200
260260
Färgtest Panel 16 Färgtest Panel 16

[ Testinstruktioner I LEA syntest ]

Uppdateras