LEA DEĞERLENDİRME VE TARAMA İÇİN
TEST SİSTEMLARİ (PDF dosyasi, in English)

LEA Test Sistemi uygulamaları
Test nr Testin adı
LEA SYMBOLS® testleri
  Giriş: Görme Keskinliği testleri
251600
251650
LEA 3-D PUZZLE
LEA 3-D PUZZLE - Manyetik
LEA Puzzle
252500 LEA SYMBOLS® Oyun Kağıtları LEA SYMBOLS® Playing Cards
251500 LEA SYMBOLS® Domino kartları LEA SYMBOLS® Domino Cards
252700 LEA SYMBOLS® Flaş Kartlar LEA SYMBOLS® Flash Cards
256100 LEA SYMBOLS® 40M ve 60M kartlar 256100
250600 LEA SYMBOLS® Tek sembol kitapcığı
(10 feet, 3 m)
LEA SYMBOLS® Single Symbol Book
250700 LEA SYMBOLS® Kalabalık sembol kitapcığı
(10 feet, 3 m)
LEA SYMBOLS® Crowded Symbol Book
250800 LEA SYMBOLS® Yakın görme kertı
(16 inch, 40 cm)
LEA SYMBOLS® Near Vision Card
252000 LEA SYMBOLS® Yakın görme tarayıcısı
(16 inch, 40 cm)
LEA SYMBOLS® Near Vision Screener
259900 LEA SYMBOLS® Uzak görme tarayıcısı
(10 feet, 3 m)
LEA SYMBOLS® Distance Vision Screener
250950 LEA SYMBOLS® Cep tipi yakın görme kartı
(16 inch, 40 cm)
LEA SYMBOLS® Pocket-Sized Near Vision Card
250250 LEA SYMBOLS® Cep tipi yakın görme kartı
(10 feet, 3 m)
LEA SYMBOLS® 10 Line Distance Chart
250150 LEA SYMBOLS® 15-sıra uzak kartı
(10 feet, 3 m)
LEA SYMBOLS® 15 Line Distance Chart
252400 LEA SYMBOLS® 13sıra şeffaf uzak eşeli
(10 feet, 3 m)
LEA SYMBOLS® 13 Line Translucent Distance Chart
255100 LEA SYMBOLS® 12-sıra şeffaf uzak eşeli
(13 feet, 4 m)
LEA SYMBOLS® 12 Line Translucent Distance Chart
250400 LEA SYMBOLS® 13-sıra şeffaf uzak eşeli
(10 feet, 3 m)
LEA SYMBOLS® 13 Line Translucent Distance Chart
250300 LEA SYMBOLS® 15 sıra ETDRS stili şeffaf uzak eşeli, ESV3000 kabin için
(10 feet, 3 m)
LEA SYMBOLS® 15 Line Translucent ETDRS Style Distance Chart for ESV3000 Cabinet
258000 LEA SYMBOLS® Görme rehabilitasyon eşeli
(40 inch, 1 m)
LEA SYMBOLS® Chart for Vision Rehabilitation
LEA NUMBERS® testleri
  Giriş: LEA NUMBERS® testleri
270900
274100
LEA NUMBERS® Yakın okuma kartı (40 cm, 16”)
LEA NUMBERS® Yakın okuma eşeli (60 cm, 24”)
LEA Number Near Vision Card
271000 LEA NUMBERS® Cep tipi yakın okuma kartı
(16 inch, 40 cm)
LEA Number Pocket Size Near Vision Card
271100 LEA NUMBERS® 15-sıra uzak eşeli
(10 feet, 3 m)

LEA Numbers 15-Line Distance Chart (10 feet, 3 meters)
271200 LEA NUMBERS® 13-sıra şeffaf uzak eşeli, ışıkl kabin için
(10 feet, 3 m)
LEA Numbers 13-Line Translucent Distance Chart for Illuminated Cabinet (for 3 meters)
271300 LEA NUMBERS® 12-sıra şeffaf uzak eşeli ışıklı kabin için
(13 feet, 4 m)
LEA Numbers 12-Line Translucent Distance Chart for Illuminated Cabinet (for 4 meters)
271400 LEA NUMBERS® 15-sıra şeffaf ETDRS stili uzak eşeli, ESV3000 kabin için
(10 feet, 3 m)
LEA Numbers 15-Line Translucent ETDRS Style Distance Chart for ESV3000 Cabinet
270200 LEA NUMBERS® 15-sıra şeffaf ETDRS stili uzak eşeli ESV3000 kabin için
(13 feet, 4 m)
LEA Numbers 15-Line Translucent ETDRS Style Distance Chart for ESV3000 Cabinet
272100 LEA NUMBERS® Görme rehabilitasyonu için eşel
(40 inches, 1 m)
LEA Numbers Chart for Vision Rehabilitation
272400 LEA NUMBERS® 40 M ve 60 M için kartlar 272400
Grating Acuity Tests
251300 LEA Grating Acuity Test
ayırt etme/çözümleme testi
LEA Grating Acuity Test
253300 LEA GRATINGS
tercihli bakış testi
Lea Gratings
253400 LEA Düşük kontrast grating acuity test LEA Low Contrast Grating Acuity Test
LEA Kontrast Duyarlılık testleri
  Düşük kontrast testlerine giriş
251100-
251200
LEA SYMBOLS® Düşük kontrast test 10M LEA SYMBOLS® Low Contrast Test, 10M
253500 Hiding Heidi Düşük kontrast yüz test Low Contrast Face Test Hiding Heidi Low Contrast Face Test
253700-
-254100
LEA SYMBOLS® Yarı şeffaf, aydınlatılmış kabinler için düşük kontrast eşeller 1.25%, 2.5%,5%,10%,25% LEA Symols Translucent Low Contrast Charts for Illuminated Cabinet, 1.25%, 2.5%, 5%, 10% and 25%
270400-
270500
LEA NUMBERS® Düşük kontrast test 10M LEA Numbers Low Contrast Test, 10M
271500-
-271900
LEA NUMBERS® Yarı şeffaf, aydınlatılmış kabinler için düşük kontrast eşeller 1.25%, 2.5%,5%,10%,25% LEA Numbers Translucent Low Contrast Charts for Illuminated Cabinet, 1.25%, 2.5%, 5%, 10% and 25%
Görme Alanı
280000 LEA Işıklı çubuk  LEA Flicker Wand
  LEA Kampimetre
Kavramsal Görme Testleri
  Giriş: Kavramsal görüş için LEA testleri
251600
251650
LEA 3-D PUZZLE
LEA 3-D PUZZLE - Manyetik
LEA Puzzle
253000
253100
Heidi Fiksasyon çubuğu - küçük
Heidi Fiksasyon çubuğu - orta
Heidi Fixation targets
253500 Hiding Heidi Düşük kontrast yüz testi Hiding Heidi Low Contrast Face Test
254505 Heidi yüz ifadeleri oyunu testi Heidi Expressions Test Game
254600 LEA Dikdörtgen oyunu LEA Rectangles Game
254700 LEA Posta kutusu oyunu LEA Mailbox Game
Adptasyon Testi
252900 Kon adaptasyon test Cone Adaptation Test
Renk Görme Testi
260200
260260
Panel 16 Kantitatif renk görme testi Panel 16 Quantitative Colour Vision Test

[ Görme testleri I Pediatrik görme testleri ]

Tercüme: Doç. Dr.Nazan Baykan